Önemli Tarih ve Bilgiler

Kongre Tarihi

31 Ağustos - 04 Eylül 2023

Bildiri özetleri gönderimi için son tarih

16 Ağustos 2023 saat: 17:00

Kabul edilen bildirilerin duyurulması

22 Ağustos 2023 (Bilim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ilan edilecektir)

İndirimli Kayıt için son tarih

26 Ağustos 2023

Kongre Kayıt Ücreti Son Ödeme Tarihi:

29 Ağustos 2023

Kongre Programının Açıklanma tarihi

26 Ağustos 2023