Advances in Astronomy and Space Physics

Advances in Astronomy and Space Physics


image

Advances in Astronomy and Space Physics

Advances In Astronomy And Space Physics 

(Emerging Sources Citation Index)

http://aasp.kiev.ua/

e-mail: aasp.editorial.board@gmail.com

 

  • Web of Science’ta taranan bir dergidir.
  • Katılımcılarımız sunumları ile ilgili yapmış oldukları çalışmaları bu dergiye şahsi olarak gönderebilirler.
  • Bu dergide astronomi, astrofizik, uzay fiziği ve bunlarla bağlantılı konularda yapılan, genç araştırmacıların (35 yaşını aşmamış) ilk isim olduğu çalışmalar basılmaktadır.
  • Ayrıca bu dergide yaş sınırı olmaksızın astronomi, astrofizik, uzay fiziği ve bunlarla bağlantılı konularda Davet Üzere Yazılan Derleme yazıları basılmaktadır.
  • Türk Fizik Derneği olarak Dergi Editörü ile siz değerli katılımcılarımızın yollayacağı özgün ve bilimsel kalitesi yüksek yayınlar ile ilgili defalarca yazışmalar yapılmıştır.
  • Siz katılımcılarımızdan yollanacak makaleler olabileceği konusunda derginin editörü ile mutabık kalınmıştır.
  • Fakat makalelerin dergiye gönderimi, hakem seçimi, değerlendirme süreci ve sonuçlandırılması aşamalarında Türk Fizik Derneği’nin bir katkısı olmayacak olup değerlendirmeler derginin editörü tarafından yapılacaktır.
  • İntihal Kuralı: Makalelerin dergiye yollanmadan önce benzerlik programlarına sokulmasını, kesinlikle kopyalama / alıntı yapılmaması ve kabul edilebilir bir İngilizce seviyesi gerekliliğini siz değerli katılımcılarımıza önemle bildiririz.