TPS-39 Book of Full-Text Proceedings

TPS-39 Book of Full-Text Proceedings


image

TPS-39 Book of Full-Text Proceedings

TPS-39 Book of Full-Text Proceedings

https://aip.scitation.org/apc/authors/preppapers

e-mail: tfdtammetin@gmail.com

 

  • TFD-39 Konferansında sunulan bildirilerin (sözlü veya poster) Tam Metinleri (TPS-38) Book of Full Text Proceedings) kitapçığında elektronik ortamda ücretsiz olar ak yayınlanacaktır.
  • TFD-39 Konferans tam metin kitabı herhangi bir indekste taranmamaktadır.
  • Basılacak olan tam metinler Atama ve Yükseltme Kriterlerinde kullanılabilmektedir.
  • Konferans tam metinlerini göndermek isteyen katılımcılar kongre tamamlanma tarihinden sonra 15/10/2023 tarihine kadar tam metinlerini göndermelidirler.
  • Tam Metin şablonu olarak AIP word şablonu kullanılmaktadır.
  • Tam Metin sayfa sınırlaması 4 ile 10 sayfa arasındadır.
  • İntihal Kuralı: Makalelerin dergiye yollanmadan önce benzerlik programlarına sokulmasını, kesinlikle kopyalama / alıntı yapılmaması ve kabul edilebilir bir İngilizce seviyesi gerekliliğini siz değerli katılımcılarımıza önemle bildiririz.
  • Ek olarak kongreye katılım sağlandığına dair katılım belgesinin elektronik hali istenmektedir.