Acta Physica Polonica A

Acta Physica Polonica A


image

Acta Physica Polonica A

ACTA PHYSICA POLONICA A  

(Science Citation Index Expanded)

http://www.ifpan.edu.pl/APP/

e-mail: appol@ifpan.edu.pl

impact factor:  0.545

 

  • Web of Science vb. arama sayfalarında taranan ve Akademik Teşvikte ve Atama ve Yükseltme Kriterlerinde kullanılabilen dergidir.
  • Katılımcılarımız sunumları ile ilgili yapmış oldukları çalışmaları bu dergiye şahsi olarak gönderebilirler.
  • Türk Fizik Derneği olarak Dergi Editörü ile siz değerli katılımcılarımızın yollayacağı özgün ve bilimsel kalitesi yüksek yayınlar ile ilgili defalarca yazışmalar yapılmıştır.
  • Siz katılımcılarımızdan yollanacak makaleler olabileceği konusunda derginin editörü ile mutabık kalınmıştır.
  • Fakat makalelerin dergiye gönderimi, hakem seçimi, değerlendirme süreci ve sonuçlandırılması aşamalarında Türk Fizik Derneği’nin bir katkısı olmayacak olup değerlendirmeler derginin editörü tarafından yapılacaktır.
  • İntihal Kuralı: Makalelerin dergiye yollanmadan önce benzerlik programlarına sokulmasını, kesinlikle kopyalama / alıntı yapılmaması ve kabul edilebilir bir İngilizce seviyesi gerekliliğini siz değerli katılımcılarımıza önemle bildiririz.