Journal of Polytechnic

Journal of Polytechnic


image

Journal of Polytechnic

Journal of Polytechnic

(Ulakbim TR-Dizin, Emerging Sources Citation Index)

https://dergipark.org.tr/en/pub/politeknik

e-mail: asozen@gazi.edu.tr

 

  • Web of Science’ta taranan bir dergi olup Ulakbimde de taranan bir dergidir.
  • Bu dergiye yollanan makalelerden sadece mühendislik alanında olan makaleler değerlendirmeye alınacaktır.
  • Katılımcılarımız sunumları ile ilgili yapmış oldukları çalışmaları bu dergiye şahsi olarak gönderebilirler.
  • Türk Fizik Derneği olarak Dergi Editörü ile siz değerli katılımcılarımızın yollayacağı özgün ve bilimsel kalitesi yüksek yayınlar ile ilgili defalarca yazışmalar yapılmıştır.
  • Siz katılımcılarımızdan yollanacak makaleler olabileceği konusunda derginin editörü ile mutabık kalınmıştır.  
  • Fakat makalelerin dergiye gönderimi, hakem seçimi, değerlendirme süreci ve sonuçlandırılması aşamalarında Türk Fizik Derneği’nin bir katkısı olmayacak olup değerlendirmeler derginin editörü tarafından yapılacaktır.
  • İntihal Kuralı: Makalelerin dergiye yollanmadan önce benzerlik programlarına sokulmasını, kesinlikle kopyalama / alıntı yapılmaması ve kabul edilebilir bir İngilizce seviyesi gerekliliğini siz değerli katılımcılarımıza önemle bildiririz.