Zeitschrift Für Angewandte Mathematik Und Physik

Zeitschrift Für Angewandte Mathematik Und Physik


image

Zeitschrift Für Angewandte Mathematik Und Physik

Zeitschrift Für Angewandte Mathematik Und Physik

(Science Citation Index Expanded)

https://www.springer.com/journal/33/submission-guidelines

e-mail: Priyadharshini.Samidurai@springer.com

impact factor: 1.618

 

  • Web of Science vb. arama sayfalarında taranan ve Akademik Teşvikte ve Atama ve Yükseltme Kriterlerinde kullanılabilen dergidir.
  • Katılımcılarımız sunumları ile ilgili yapmış oldukları çalışmaları bu dergiye şahsi olarak gönderebilirler.
  • Türk Fizik Derneği olarak Dergi Editörü ile siz değerli katılımcılarımızın yollayacağı özgün ve bilimsel kalitesi yüksek yayınlar ile ilgili defalarca yazışmalar yapılmıştır.
  • Siz katılımcılarımızdan yollanacak makaleler olabileceği konusunda derginin editörü ile mutabık kalınmıştır.
  • Fakat makalelerin dergiye gönderimi, hakem seçimi, değerlendirme süreci ve sonuçlandırılması aşamalarında Türk Fizik Derneği’nin bir katkısı olmayacak olup değerlendirmeler derginin editörü tarafından yapılacaktır.
  • İntihal Kuralı: Makalelerin dergiye yollanmadan önce benzerlik programlarına sokulmasını, kesinlikle kopyalama / alıntı yapılmaması ve kabul edilebilir bir İngilizce seviyesi gerekliliğini siz değerli katılımcılarımıza önemle bildiririz.